Alle soorten letselschade

Bent u slachtoffer of nabestaande? 
Wij treden voor u op tegen aansprakelijke partijen en hun verzekeraars. 
Of het nu gaat om lichamelijk of psychisch letsel of het overlijden van gezinsleden, wij behandelen uw zaak van A tot Z. Bij ons hebt u een totaalpakket. 
Van aansprakelijkstelling tot schikking, de inventarisatie en onderbouwing van uw schade, het maken van inzichtelijke schadestaten, voorschotten, van onderhandelingen tot gerechtelijke procedures.
De aard van uw letsel maakt daarbij voor ons geen verschil. 
Wij vinden het belangrijk om gezinsleden van het slachtoffer, zoveel als mogelijk en wenselijk, bij de zaak te betrekken. Heeft het slachtoffer hersenletsel, een dwarslaesie, een PTSS, een whiplash, het hele gezin krijgt er, in welke vorm dan ook, mee te maken.
Wij werken samen met vakkundige medisch adviseurs en arbeidsdeskundigen.
Hieronder treft u een lijst aan met deelgebieden en aandachtspunten waarin wij opkomen voor uw belangen. Neem contact met ons op om te overleggen wat wij voor u kunnen betekenen.

De deelgebieden

 • arbeidsongevallen
 • beroepsziekten
 • verkeersongevallen
 • eenzijdige verkeersongevallen (SVI of SVO)
 • medische fouten
 • dwarslaesie
 • overlijdensschade
 • smartengeld
 • zedenzaken
 • levensdelicten
 • grensoverschrijdende ongevallen
 • shockschade
 • niet aangeboren hersenletsel (NAH)
 • AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering)
 • sportongevallen
 • aansprakelijkheid overheid
 • whiplash
 • ondeugdelijke medische producten
 • verlies van arbeidsvermogen
 • luchtvaartongevallen
 • vakantieongevallen
 • belastingschade
 • aansprakelijkheid voor dieren
 • transportongevallen
 • asbest en mesothelioom
 • productaansprakelijkheid
 • mishandelingen
 • misbruik door professionals
 • woningaanpassingen
 • schending privacy