Mediation

Van probleem naar oplossing: een win-win-situatie. 
Een conflict gaat altijd gepaard met emoties en dat vertroebelt je blik op de feiten. Voor vrijwel elk conflict of probleem bestaat een oplossing. Kijken naar het probleem, of daarin blijven hangen, levert meestal niet zoveel op. Frustraties, angst of onrust gaan je leven of de relatie met de ander beheersen. Daar wordt niemand beter van. 
Open staan voor elkaars belangen, naar elkaar luisteren en een oplossing bereiken biedt uiteindelijk rust en vertrouwen. Daarna kun je, al of niet samen, weer verder. 
Het is daarbij belangrijk te weten waar je staat, wat je rechtspositie is en dat de oplossing recht doet aan je persoonlijke situatie. 
Onze mediators, Belinda Zeijen en Nino Pennino, kijken samen met u naar een oplossing vanuit een gedegen probleemanalyse, zien wat achter het probleem zit en de emoties die daarbij spelen, met respect voor ieders ervaringen. Zij begeleiden het onderhandelingsproces vanuit kennis en creativiteit. Afspraken worden in overleg vastgelegd. 
In feite kan elk juridisch conflict of probleem onderwerp zijn van mediation. Wij vinden het belangrijk dat de mediator kennis heeft van het rechtsgebied waar het conflict of probleem zich voordoet. Om te weten wat je wil bereiken moet duidelijk zijn wat je (juridische) mogelijkheden zijn. 
Kernbegrippen bij mediation zijn respect, openheid en vertrouwelijkheid. Dat kunt u bij ons verwachten.