Werkwijze

Wij zijn, bij alles wat wij doen, gericht op kwaliteit. In de advocatuur gaat het, in essentie, om de kracht van het argument. Dat maakt het verschil. Of het nu gaat om een advies, een second opinion of een strategische of processuele keuze, het argument geeft de doorslag. Een standpunt wordt onderbouwd met argumenten. Een keuze wordt gemaakt op basis van argumenten. 

Het neerzetten en uitwerken van een goed argument vergt aandacht en focus. Dat zou je het vakmanschap van de advocatuur kunnen noemen.

Focus houdt in dat wij wetgeving en rechtspraak op de voet volgen, en de juridische literatuur goed bijhouden. Focus houdt ook in dat wij in elke zaak de feiten goed beoordelen en onderzoeken.

Wij spreken een begrijpelijke taal. Geen poespas. Om iemands belangen goed te behartigen moet je diens taal spreken. Elkaar begrijpen geeft vertrouwen. Wij verschuilen ons niet achter moeilijke woorden.

Wij zijn betrokken realisten. Liever één vogel in de hand, dan tien in de lucht. U hebt er niets aan om met gespannen, onrealistische, verwachtingen opgescheept te zitten. En wij ook niet. Wij gaan voor dat wat haalbaar is. Maar dan wel volledig.

Onze advocaten werken in kleine teams

Elke advocaat wordt ondersteund door een juridisch medewerker en een secretaresse. Wij noemen dat het treintjes-model. Zo kan de voortvarendheid, zoveel als mogelijk, bewaakt worden en houdt de advocaat focus op de inhoud. In elk team is de advocaat eindverantwoordelijk.

Onze advocaten hebben wekelijks overleg. Daarbij worden de nieuwe zaken besproken en krijgt de behandelend advocaat input vanuit diverse invalshoeken. Dat komt de kwaliteit ten goede en voorkomt tunnelvisie. Het levert altijd iets op om met elkaar over een zaak te sparren. “Denk eens met mij mee” wordt vaak gehoord binnen ons kantoor. Samenwerking biedt op die manier echt voordelen. Het perspectief van de ander voegt altijd iets toe.