Lidmaatschappen

Advocaten

Wij zijn een advocatenkantoor. Advocaten zijn juristen die beëdigd zijn door de rechtbank en de beroepsopleiding advocatuur met goed gevolg doorlopen. Bekijk de verschillen. In Nederland zijn alleen advocaten bevoegd namens hun cliënten op te treden in gerechtelijke procedures voor de rechtbanken en gerechtshoven. Advocaten zijn gebonden aan de Advocatenwet en gedragsrecht. Wij onderschrijven de vijf kernwaarden van de advocatuur: onafhankelijk, partijdig, deskundig, integer en vertrouwelijk. Advocaten zijn lid van de Nederlandse Orde van Advocaten en zijn verplicht kun kennis op peil te houden middels de permanente educatie. Bovendien zijn wij gebonden aan tuchtrecht.

Specialisatieverenigingen

Wij zijn al vele jaren lid van diverse specialisatie-, kennis- en netwerkverenigingen, die prima aansluiten bij onze rechtsgebieden en praktijk. Het op peil houden van onze kennis en het onderhouden van onderlinge contacten draagt bij aan onze kwaliteit.

Nationaal Keurmerk Letselschade

Wij kregen als een van de eerste kantoren in Limburg het Keurmerk Letselschade. Dit keurmerk is inmiddels vervangen door het Nationaal Keurmerk Letselschade. Toelating tot dit register gebeurt op basis van toetsing en vastgestelde kwaliteitseisen. Deze zijn gebaseerd op de gedragsregels van de GBL, de aanbevelingen van de GOMA en het reglement van het Nationaal Keurmerk Letselschade. Ons kantoor is tot het register toegelaten.

Onze advocaten zijn aangesloten bij de volgende organisaties:
 

Nederlandse Orde van Advocaten

Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA)

Pan European Organisation of Personal Injury Lawyers (PEOPIL)

Nationaal Keurmerk Letselschade

Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers (LANGZS)

Vereniging voor Arbeidsrecht

Vereniging voor Sport en Recht

Werkgroep Artsen en Advocaten (WAA)