Algemene voorwaarden

De basis van de relatie tussen cliënt en advocaat is vertrouwen. Dat vertrouwen moet zich wederzijds bewijzen.

De zakelijke afspraken worden door ons duidelijk vastgelegd in een opdrachtbevestiging.
Op de contractuele relatie die wij met onze cliënten aangaan zijn algemene voorwaarden van toepassing.
Het eerste contact, of dat nu telefonisch of aan de spreektafel plaatsvindt, is steeds – over en weer – vrijblijvend.

Eerst nadat de opdrachtbevestiging is ondertekend – waarin wordt verwezen naar de algemene voorwaarden – komt er een contractuele relatie tot stand.
Pas dan gaan wij voor u aan de slag. 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die wij verlenen. Klik op onderstaande link om onze algemene voorwaarden te bekijken.