No cure no pay

Er zijn belangenbehartigers (niet-advocaten) die u aanbieden om uw letselschadezaak te behandelen op basis van “no cure no pay”. 
Zij proberen u wijs te maken dat er veel risico in de zaak zit, dat er heel wat kosten zijn en dat verzekeraars veel problemen maken. En dat er een kans bestaat dat u weleens helemaal geen schadevergoeding gaat ontvangen.
“No cure no pay” is alleen maar interessant als u een hoog risico loopt om de zaak te verliezen (no cure) en voordeel is dan dat uw belangenbehartiger in die situatie geen kosten mag rekenen (no pay). Het valt op dat “no cure no pay” meestal niet wordt aangeboden in zaken met een kleinere schade, of in complexe zaken waarin de aansprakelijkheid niet zomaar zal worden aangenomen. 
In een zaak waarin de aansprakelijkheid is erkend of zeer waarschijnlijk zal worden erkend, en u dus gewoon recht hebt op schadevergoeding bent u met “no cure no pay” vaak slechter af, zeker wanneer het gaat om een groot schadebedrag.
Immers, u hebt recht op vergoeding van de kosten door de wederpartij, dus waarom zou u 15% van uw eigen schadevergoeding afstaan?

Uw belang voorop

Het is voor advocaten altijd verboden geweest om hun diensten aan te bieden op basis van “no cure no pay” en dat heeft een reden. Niet het belang van de advocaat mag voorop staan, maar uw belang.
Men denkt weleens dat “no cure no pay” ertoe leidt dat men een hogere schadevergoeding ontvangt, want – zo is de gedachte – hoe hoger de schadevergoeding, hoe hoger het honorarium voor de belangenbehartiger en deze zal dus meer zijn best doen. Dat lijkt op een “win-win-situatie”. Maar schijn kan bedriegen. De belangenbehartiger calculeert hoeveel tijd hij moet investeren om op een hoger bedrag uit te komen, en dat kan voor 15% (van het meerdere) oninteressant zijn. Hij adviseert u dan in te stemmen met een lager bedrag zodat hij – zonder veel extra inspanningen – sneller een percentage kan “aftikken”.  Niet uw belang maar dat van uw belangenbehartiger staat dan voorop. 
Er zijn overigens belangenbehartigers die met u afspreken dat zij 15% van uw schadevergoeding ontvangen en tegelijkertijd hun declaraties ook nog eens indienen bij de verzekeraar, zonder dat u dat weet. De betaling van deze declaraties zal dan tenminste in mindering moeten komen op het percentage dat aan u in rekening wordt gebracht. Wees u daarvan bewust.

Laat daarom altijd een advocaat naar uw zaak kijken voordat u zo’n “no cure no pay”- overeenkomst ondertekent.  U weet dan waar u verstandig aan doet. Voor deze “no cure no pay”-check rekenen wij geen kosten.