wASbest

Heerlijk ruikt het, als de was net uit de machine komt. Nederlanders houden van fris gewassen kleding. Gemiddeld worden 2,9 wasbeurten per week gedraaid. In de leeftijdscategorie 45 tot 54 jaar wordt het meest gewassen; gemiddeld 3,6 keer per week. Dat heeft waarschijnlijk alles te maken met inwonende kinderen. Wat heeft dit te maken met de rechtspraak hoor ik u denken.

Eerder dit jaar oordeelde de rechtbank Den Haag dat de werkgever (ook) aansprakelijk is voor de gevolgen van (langdurige) blootstelling aan asbest van een niet-werknemer. Dat is vrij uniek te noemen, te meer nu dit een uitbreiding van de zorgplicht van de werkgever lijkt te zijn. De casus was als volgt.

De zoon van het slachtoffer was als loodgieter enkele jaren werkzaam geweest bij een installatiebedrijf. Hij droeg tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden bedrijfskleding. Deze kleding werd wekelijks uitgeklopt en gewassen door zijn moeder, waardoor de asbestvezels rond dwarrelden en door haar werden ingeademd. Bij de moeder werd mesothelioom vastgesteld, zijnde een vorm van kanker die veelvuldig wordt geconstateerd bij mensen die zijn blootgesteld aan asbest. De rechter stelde allereerst vast dat de moeder kan zijn blootgesteld aan asbest. Vervolgens oordeelde deze dat de werkgever niet aan zijn zorgplicht had voldaan, omdat de werkgever de werknemers geen beschermingsmiddelen ter beschikking had gesteld. De rechtbank ging zelfs nog een stap verder, en gaf aan dat deze schending van de zorgplicht zich ook uitstrekt tot de moeder nu de werkgever er rekening mee had kunnen en moeten houden dat de bedrijfskleding door anderen gewassen zou worden.

Het aantal verzoeken bij het Instituut Asbestslachtoffers neemt jaarlijks toe. In 2016 kwamen er 580 meldingen binnen. Gezien de lange incubatietijd waarin de ziekte zich openbaart is rekening te houden met een verder oplopend aantal slachtoffers. De mensen die in de jaren 60 en 70 met asbest hebben gewerkt krijgen nu pas te maken met gezondheidsklachten.

Niet alleen de werknemers zelf, maar ook hun gezinsleden hebben bij blootstelling een aanspraak op schadevergoeding.


Pennino Advocaten