Slachtoffer en strafzaak

Carnaval is een mooie traditie die gevierd moet worden. Door overmatig alcoholgebruik kunnen er ruzies en vechtpartijen optreden. Rond de carnaval is er een toename te zien van mensen die aangifte doen van een geweldsmisdrijf. Slachtoffers van een dergelijk misdrijf hebben tegenwoordig een bijzondere positie in het strafproces, en hebben een aantal rechten waar zij aanspraak op kunnen maken. Een van die rechten is de voeging van de schadevordering in de strafzaak.

Vechtpartijen leiden vaak genoeg tot ernstig letsel. Mijn kantoor heeft al veel slachtoffers en nabestaanden van geweldsmisdrijven of levensdelicten bijgestaan. De schade die het slachtoffer of nabestaande lijdt kan gevorderd worden via een procedure bij de burgerlijke rechter. Het nadeel van deze procedure is dat het slachtoffer of de nabestaande, ondanks een vonnis van de rechter waarin de schadeclaim is toegewezen, vaak genoeg met lege handen staat omdat de dader een “kale kip” is, en zijn/haar aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt (opzetclausule). Het vonnis blijft overigens wel 20 jaar geldig dus als de dader iets gaat opbouwen kunnen er op de duur wel weer verhaalsmogelijkheden zijn. Het is goed om daar bedacht op te zijn, als slachtoffer of nabestaande, maar ook als dader. De wetgever vond het in elk geval onwenselijk dat een slachtoffer of nabestaande met lege handen blijft staan, of wel heel lang op betaling moet wachten, en heeft daarom de mogelijkheid gecree¨erd om de schade te vorderen in de strafprocedure. Dat gaat een stuk sneller en bovendien kan de schadevergoedingsmaatregel worden opgelegd. Deze maatregel houdt in dat het schadebedrag dat door de strafrechter aan het slachtoffer of de nabestaande is toegewezen door de Staat wordt betaald als de dader niet kan of wil betalen. Het is dus altijd zinvol om van deze optie gebruik te maken.

Omdat de wetgever het belangrijk vond dat slachtoffers en nabestaanden van geweldsmisdrijven ook daadwerkelijk gebruik kunnen maken van deze optie, heeft hij het recht op gesubsidieerde rechtsbijstand (de toevoeging) opengesteld voor alle slachtoffers die ernstig lichamelijk of psychisch letsel hebben opgelopen ten gevolge van een misdrijf (geweldsdelicten, moord, doodslag, zedenzaken), ongeacht het inkomen van het slachtoffer. Daarvoor kan men niet bij alle advocaten terecht, aangezien de advocaat aan bepaalde toelatingseisen moet voldoen om slachtoffers bij te staan. De advocaten van Pennino Advocaten voldoen aan deze toelatingseisen. Mocht u slachtoffer zijn geworden van een geweldsmisdrijf, een levensdelict (als nabestaande) of een zedenzaak, dan kunt u dus altijd bij ons terecht.


Pennino Advocaten