Second opinion

Het is opvallend, wij worden de laatste tijd vaak ingeschakeld voor het uitbrengen van een second opinion. Dat kan zijn omdat de cliënt niet tevreden is met de wijze waarop zijn belangenbehartiger de zaak behandelt of een gebrek aan vertrouwen, maar ook de twijfel die bestaat over het voorstel dat gedaan wordt door de verzekeraar om de zaak af te wikkelen. Dat speelt met name in letselschadezaken.
Een aparte categorie betreft de second opinion in zaken waarin de rechtsbijstandsverzekeraar geen heil ziet in de zaak of adviseert akkoord te gaan met de schikking die wordt aangeboden.

In de polisvoorwaarden van de rechtsbijstandsverzekeraars moet een geschillenregeling zijn opgenomen. Als de rechtsbijstandsverzekeraar aangeeft geen redelijke kans op succes te zien hoeft de verzekerde daarmee geen genoegen te nemen. Hij heeft dan recht op een second opinion en mag zelf de advocaat aanwijzen waarin hij vertrouwen heeft. De kosten van de second opinion komen voor rekening van de rechtsbijstandsverzekeraar.

Ik heb onlangs een second opinion geschreven waarin het ging om een AOV, een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De AOV-verzekeraar was van mening dat cliënt informatie uit de medische voorgeschiedenis had verzwegen en weigerde de uitkering. Vanuit de rechtsbijstandsverzekeraar was wel een poging gedaan om de AOV-verzekeraar op andere gedachten te brengen, maar dat leverde niets op. Na ingewonnen advies bij een medisch adviseur, kreeg cliënt het bericht dat er geen redelijke kans op succes bestond en wilde de rechtsbijstandsverzekeraar de zaak sluiten.

Cliënt maakte gebruik van zijn recht op een second opinion en het dossier werd daartoe aan mij uitbesteed. Ik kwam er al snel achter dat het inhoudelijk debat over de verzwegen informatie nauwelijks was gevoerd en het standpunt van cliënt onvoldoende scherp was neergezet. Een verwijzing naar relevante rechtspraak en literatuur ontbrak volkomen. Mijn conclusie was dat er wel degelijk sprake was van een kans op succes, nu niet gezegd kon worden dat cliënt relevante medische informatie had verzwegen, sterker nog, de vraagstelling van de AOV-verzekeraar onduidelijk was.

Inmiddels heeft de rechtsbijstandsverzekeraar mijn second opinion ter harte genomen en werd de AOV-verzekeraar alsnog met goede argumenten aangeschreven. Leidt dat er niet toe dat cliënt alsnog zijn uitkering ontvangt, dan zal de zaak voor de rechter gebracht worden.

Wij merken dat steeds meer mensen zich realiseren dat het zin kan hebben om een second opinion te vragen bij een gespecialiseerd advocaat. Maakt u dus vooral gebruik van die mogelijkheid.

Mr. A.F.G. Pennino
Pennino Advocaten