Schadeverzekering Inzittenden

Wanneer je bij een ongeval betrokken raakt brengt het toeval mee met welke verzekeraar de letselschadezaak moet worden geregeld. Daar kun je geluk mee hebben, of pech, en dan heb je, zeg maar, dubbele pech als dit een verzekeraar is die niet zo goed bekend staat.

Hoewel het burgerlijk wetboek en ook de gedragscode voor alle verzekeraars gelijk is, zie ik duidelijke verschillen in aanpak en benadering. Dat zou natuurlijk niet moeten kunnen, maar zo werkt het in de praktijk wel. De ene zaak loopt vlot, de andere loopt stroef, en daarbij is de houding van de verzekeraar zeker van invloed. Ik ga hier geen namen noemen, maar het feit dat sommige verzekeraars lagere premies hanteren zou kunnen betekenen dat dezen ook lastiger schade uitkeren. Uiteindelijk is voor elke verzekeraar de schadelast van invloed op het resultaat.

Als je zelf in de hand wilt hebben met welke verzekeraar je na een ongeval aan tafel zit, dan is de Schade Verzekering Inzittenden (SVI) een onmisbare optie. Wij noemen dat een first-party-polis, een eigen verzekering voor schade. Je bent dan niet meer afhankelijk van de keuze die jouw tegenpartij heeft gemaakt bij het verzekeren van zijn auto. Raak je betrokken bij een ongeval, dan zit je met je eigen verzekeraar aan tafel. De sfeer kan dan ook anders zijn.

Deze extra dekking kost enkele tientjes meer premie. Zo’n SVI biedt dekking voor de schade bij een verkeersongeval voor alle inzittenden, inclusief de bestuurder. Daarom is de SVI zeker ook van belang bij een eenzijdig verkeersongeval, waarbij dus geen sprake is van een tegenpartij. Bij een dergelijk ongeval valt de bestuurder van het voertuig buiten de boot, die krijgt zijn schade niet vergoed. Bij de SVI daarentegen speelt de schuldvraag geen rol, en hebben alle inzittenden, inclusief de chauffeur, recht op schadevergoeding.

De dekking onder een SVI voorziet in een vergoeding van materiele en immateriële schade. In sommige polissen worden bepaalde schadeposten uitgesloten, dus hierin zitten wel wat verschillen. De SVI-verzekeraar keert het daadwerkelijke schadebedrag uit, tot het maximaal verzekerd bedrag. Ingeval er sprake is van een zwaar ongeval waarbij meerdere personen betrokken zijn die ernstig letsel oplopen is uiteraard de dekking per gebeurtenis relevant. Het gaat bij de SVI niet om een vast bedrag zoals bij andere vormen van inzittenden verzekeringen, zoals de ongevallenpolis. De SVI is namelijk, zoals in de naam reeds duidelijk wordt, een zuivere schadeverzekering.

Indien u deze zomer met een veilig gevoel op reis wilt gaan met uw auto, dan mag een SVI eigenlijk niet ontbreken, want een verkeersongeval met ingrijpende gevolgen schuilt in een klein hoekje, ook tijdens uw welverdiende vakantie.

C.M.P. van Weersch
Pennino Advocaten