Moeder aansprakelijk voor schade van haar dochtertje

Ouderschap brengt niet alleen een zorgplicht vanuit menselijk en maatschappelijk oogpunt met zich mee, maar schept ook een juridische verantwoordelijkheid. In een recente uitspraak van de rechtbank Gelderland werd geoordeeld dat een moeder onzorgvuldig was geweest ten opzichte van haar dochtertje, endaarom aansprakelijk was voor de schade van het kind.

Hoe kwam de rechtbank tot een dergelijk verstrekkend oordeel? De casus was als volgt.

Moeder liep samen met haar zesjarig dochtertje en een vijfjarig jongetje naar een weiland waarin  twee paarden stonden. Hoewel moeder tot tweemaal toe tegen de kinderen had gezegd dat zij niet bij de paarden mochten komen lopen de kinderen toch het weiland in. Een van de paarden brengt het dochtertje vervolgens ernstig letsel toe.

De moeder verwijt zichzelf dat zij is tekortgeschoten in de ouderlijke zorgplicht, en acht zich dan ook aansprakelijk voor de door haar dochter geleden schade, waarvoor moeder is verzekerd bij Achmea. Overwogen wordt dat ouders verantwoordelijkheid dragen voor de veiligheid van hun kind, en ook de plicht hebben het kind te behoeden voor gevaar.

De rechtbank gaat daarin mee, en acht het handelen van moeder, onder deze omstandigheden, te onzorgvuldig. Het is immers bekend dat paarden een risico vormen, nu zij, zoals elk dier, onberekenbaar gedrag kunnen vertonen.  Moeder kende dat gevaar, maar heeft de kinderen daarvoor, in onvoldoende mate, behoed. Zij heeft hen weliswaar tot tweemaal toe gewaarschuwd om niet in de wei te komen, maar er vervolgens niet op toegezien dat de kinderen zich daaraan hielden. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat kinderen van deze leeftijd gevaren niet onderkennen. De door moeder genomen veiligheidsmaatregelen waren volgens de rechtbank dus inadequaat.

Hoewel deze conclusie vanuit menselijk en maatschappelijk oogpunt misschien, in de ogen van sommigen, te ver gaat , leidt het er wel toe dat er voor het kind verzekeringsdekking bestaat. Het frappante is dat dat ook in het belang is van moeder (die natuurlijk het beste wil voor haar kind) terwijl zij zichzelf het verwijt maakt dat zij niet adequaat is opgetreden. Maar zo werkt het wel juridisch, en Achmea moet dan ook de schade vergoeden. Het laat overigens zien hoe belangrijk het is je voor aansprakelijkheid te verzekeren, ook voor het geval je als ouder tegenover je eigen kind in de fout gaat.

Mr. A.P.M. Janssen
Pennino Advocaten