Mediation bij echtscheiding: de juiste keuze?

Een keuze maken om uit elkaar te gaan is niet altijd makkelijk. Maar als de keuze eenmaal is gemaakt dan moeten de zaken goed geregeld worden. Uw huwelijkspartner stelt voor om een mediator in te schakelen. Is dat verstandig?

De laatste jaren wordt steeds meer ingezet op mediation, met als voornaamste argument dat vechtscheidingen moeten worden voorkomen. Ik vind persoonlijk ook dat het beter is dat partijen zelf tot oplossingen komen, dan dat een rechter knopen moet doorhakken. Ook rechtbanken houden partijen in de echtscheidingsprocedure de mogelijkheid van mediation voor. In het laatstgenoemde geval zal de mediator tevens advocaat zijn.

Wanneer u en uw echtgenoot de echtscheiding beiden accepteren en tot afspraken willen komen, is de stap naar een mediator dus geen verkeerde stap. Als de mediator tevens advocaat is heeft dat wel bepaalde voordelen. Ik zal u uitleggen waarom.

In de huidige tijd werpen tal van dienstverleners zich als mediator op, zonder dat zij de juridische kennis en ervaring in huis hebben om de echtscheiding in goede banen te leiden. Een training tot mediator is een kortstondige opleiding waarin het vooral gaat om gesprekstechnieken en het begeleiden en faciliteren van de onderhandelingen. Tal van niet-juristen zijn op die manier mediator geworden. Het is een misverstand dat een mediator altijd juridisch onderlegd is. Een echtscheiding vraagt om een goede regeling van de bijkomende, complexere, zaken zoals bijvoorbeeld kinder- en partneralimentatie, en de fiscale aspecten daarvan. Een goede draagkrachtberekening met inachtneming van de juiste maatstaven is daarbij noodzakelijk. Zo speelt de behoefte van het kind en het inkomen van de andere ouder een rol bij de bepaling van kinderalimentatie. Bij partneralimentatie dient bij de bepaling van de draagkracht rekening te worden gehouden met diverse lasten, maar ook met huwelijksgerelateerde schulden en eventuele andere onderhoudsverplichtingen. Helaas komt het geregeld voor dat alimentatie wordt bepaald zonder gedegen berekening. Dat is een slechte zaak.

Een bijkomend nadeel van een mediator die geen advocaat is, betreft het feit dat er na overeenstemming alsnog een advocaat ingeschakeld moet worden om de echtscheiding bij de rechtbank in te dienen.

Het is, kortom, verstandig om een mediator te kiezen die tevens advocaat is, dan wel om een gemeenschappelijke advocaat in te schakelen om tot goede, juridisch waterdichte, afspraken te komen. Immers, als het convenant eenmaal is ondertekend is het moeilijk op daarop nog terug te komen.

Mr. A.J.E. Verschuren
Pennino Advocaten