Eerste hulp bij de aankoop van een huis

De woningmarkt trekt weer aan en u ziet uw droomhuis op Funda voorbijkomen. Wellicht betreft het uw eerste woning; waar op te letten?

Nadat u uw hoofd koel heeft gehouden bij het bieden en de verkoper uw bod heeft geaccepteerd, is het verstandig, alvorens u een koopcontract ondertekent, een bouwkundige keuring uit te laten voeren. Ik leg u uit waarom.

De verkoper is verplicht u van gebreken op de hoogte te stellen waarvan hij weet heeft, maar die niet of niet volledig te zien zijn bij de bezichtiging van de woning. Dat betreft de mededelingsplicht van de verkoper.
Constateert u na de koop gebreken, dan dient u te bewijzen dat de verkoper u niet correct heeft gei¨nformeerd. Alvorens u de verkoper echter met succes aansprakelijk kunt stellen, is het wel van belang dat u voorafgaand aan de koop zelf goed gekeken heeft of de woning geen gebreken heeft. Een verkoper is immers in alle redelijkheid niet aan te spreken voor elk achteraf geconstateerd gebrek. De verkoper is in beginsel niet aansprakelijkheid voor gebreken die vooraf zichtbaar waren of voor gebreken die bij onderzoek aan het licht hadden kunnen komen.

De juridische gevolgen van het niet voldoen aan de onderzoeksplicht voor de koper zijn verstrekkend. Een koper die niet voldoet aan deze plicht, loopt grote kans de schade niet op de verkoper te kunnen verhalen dan wel tot ontbinding van de koopovereenkomst te kunnen overgaan. Een en ander kan worden ondervangen door het doen van een bouwkundige keuring.

De onderzoeksplicht van de koper betreft ook het terrein van erfdienstbaarheden of de aard en strekking van het bestemmingsplan. Het is van belang daar duidelijkheid over te hebben, en daar zonodig onderzoek naar te doen.

Omwille van de voortgang bij de aankoop van een woning wordt wel eens geopteerd de bouwkundige keuring over te slaan, in de meeste gevallen vanuit de verkoper. Ik adviseer echter met klem steeds een bouwkundige keuring te bedingen als kopende partij, om te voorkomen dat u voor onaangename verrassingen komt te staan zodra u de woning betrekt. Indien een verkoper daarmee niet instemt, dan heeft de verkoper wellicht iets te verbergen! Beter safe than sorry!

Mr. A.J.E. Verschuren
Pennino Advocaten