NEDERLANDS
DEUTSCH
KERKRADE +31 (0)45 563 93 03
MAASTRICHT +31 (0)43 325 01 09
WEERT +31 (0)495 74 52 93
Algemene voorwaarden
 
   Geschiedenis
   Visie en kernwaarden
   Werkwijze
   Algemene voorwaarden
   Internationaal
   Stage
De basis van de relatie tussen cliënt en advocaat is vertrouwen. Dat vertrouwen moet zich wederzijds bewijzen.

De zakelijke afspraken worden door ons duidelijk vastgelegd in een opdrachtbevestiging.
Op de contractuele relatie die wij met onze cliënten aangaan zijn algemene voorwaarden van toepassing.
Het eerste contact, of dat nu telefonisch of aan de spreektafel plaatsvindt, is steeds – over en weer – vrijblijvend.
Eerst nadat de opdrachtbevestiging is ondertekend – waarin wordt verwezen naar de algemene voorwaarden – komt er een contractuele relatie tot stand.
Pas dan gaan wij voor u aan de slag.

Een Pdf van de door ons gehanteerde algemene voorwaarden wordt op korte termijn op deze pagina geplaatst. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die wij verlenen.
© 2015 Pennino Advocaten │ Design Bureau Coumans, Heerlen │ All rights reserved